Over mij

Sinds ik een grote wending in mijn bestaan maakte eind 1998, heb ik me toegewijd aan wat ik, samengevat, ‘zorg voor de ziel’ noem. Voordien was ik lange tijd als juriste werkzaam op het gebied van non-discriminatie en wetgeving gelijke behandeling.

Door wat het leven op mijn pad bracht aan ontzag wekkende schoonheid en aan onbegrijpelijk lijden, aan verwondering en aan verbijstering over het mysterie van ons bestaan, werd ik er aan herinnerd dat er een kracht in het leven bestaat die groter is dan ikzelf. Ik leerde dat het nodig is mij steeds naar het leven, hoe het er ook uitziet en in welke vorm het ook komt, toe te wenden. En juist in dat toewenden ontdekte ik dat ik door het leven gedragen werd en word.

In het weten gedragen te worden, heb ik een vaste grond en bedding gevonden en de verbinding ervaren van mijn leven met het grotere Leven, het grotere geheel.

Voor mij is dit ook het ervaren van de ziel. En de ziel kent een eigen werkelijkheid, heeft haar eigen wetten, weten en taal. Zij wordt ook de symbolische dimensie van het bestaan genoemd. 

Zorg voor de ziel is sindsdien niet alleen de leidraad voor mijn therapeutisch werk en mijn manier van werken met dromen, maar evenzeer voor mijn poëzie en ander schrijfwerk. In beide gevallen is het mijn intentie de ziel als gids en als bedding in mensen te laten spreken.

Inspiratie

In mijn werk laat ik mij inspireren door wijsheid van mystici als Irina Tweedie en Llewellyn Vaughan Lee, een soefi-leraar die zich in zijn werk beweegt op het grensvlak van spiritueel leven en Jungiaanse psychologie. Daarbij schenkt hij veel aandacht aan de betekenis van het vrouwelijke bewustzijn dat onontbeerlijk is voor het gaan van een spirituele weg en het proces van transformatie, individueel en op wereldschaal.

In de soefi-traditie, waar Llewellyn Vaughan Lee in staat, gaat het om de weg van het hart. Ware wijsheid woont in het hart en de taal van het hart is ook de taal en de stem van de ziel. “En die stem” zo vertelt hij “is makkelijker te horen als we in meditatie zijn of in de stilte van de natuur, maar in onze dromen kan deze roep vaak heel helder worden gehoord. De droom kan als we wakker zijn geworden, een poort zijn waardoor we naar deze innerlijke wereld terug kunnen gaan en binnen kunnen stappen in het landschap van de ziel.  Door Jungiaanse psychologie op dit spirituele pad te integreren wordt het mogelijk de psychologische transformaties op het pad te begrijpen: hoe de duisternis van de schaduw wordt geconfronteerd en getransformeerd, hoe onze innerlijke partner ons tegemoet komt en ons op de reis helpt, hoe het Zelf oprijst vanuit het onbewuste, en door haar symbolen onze oorspronkelijke heelheid, de kracht en de schoonheid van onze diepste innerlijke natuur ontsluiert.”

Ook voor mij is het gedachtegoed van Carl Jung, grondlegger van de analytische en symbolische psychologie, van grote waarde. Maar vooral de vrouwen die zijn psychologie verder hebben ontwikkeld zijn voor mij onschatbare inspiratiebronnen, zoals Marion Woodman en Helen Luke.

In mijn dagelijkse leven en praktijk word ik steeds opnieuw aangeraakt en in beweging gezet door uiteenlopende mystici. Onvermoede kenners en vertolkers van de eenheid van alle bestaan. In het bijzonder zijn dat Meister Eckhart en de Perzische geleerde en dichter Mevlana Rumi, beide uit de voor de mystiek zo vruchtbare dertiende eeuw.