"Ik roep naar je van verre..."

Perzisch lied

Een oud Perzisch lied zegt:

 

“Ik roep naar je
van verre; 
roep naar je sedert
het begin der tijden.

 

Roep je al
duizenden jaren,
een eeuwigheid lang…
Het is een deel
van je wezen,
mijn stem, 
maar hij komt
onduidelijk naar je toe 
en je hoort hem
maar soms…”

Droomconsulten

Onze dromen hebben ons ongelooflijk veel te vertellen, ze bieden ons elke nacht geschenken aan. De innerlijke stem in ons, die zachte stem van binnen, vraagt erom gehoord te worden. En juist in onze dromen is die vaak duidelijk te verstaan.

Dromen zijn een spiegel van wat voor jezelf nog verborgen is. We realiseren ons meestal niet dat wat onbewust in ons leeft, misschien wel invloedrijker is dan alles wat we ons wel bewust zijn. Of, in de woorden van Jung: “In ieder van ons leeft ook een Ander die wij niet kennen. In de droom spreekt Z/Hij tot ons en vertelt ons hoe anders Z/Hij ons ziet, dan wij onszelf zien.”

Dromen spreken de taal van de ziel. In je droom betreed je een bijzonder innerlijk landschap. Deze wereld van de dromen is de wereld van het symbolische bewustzijn; de wereld van de ziel.

Die zachte stem van binnen is, wat mij betreft, de stem van je ziel. De ziel is voor mij ook de brug tussen hemel en aarde, tussen het Goddelijke en een mens.

Als je daar niet mee in verbinding blijft, of probeert te blijven, dan kun je uiteindelijk niet meer ervaren dat je in een bezielde werkelijkheid leeft. Je zou dan makkelijk kunnen vergeten dat er een diepere werkelijkheid is dan alleen deze materiële kant van ons bestaan. Of je zou bijvoorbeeld vergeten dat de aarde, onze Moeder-aarde, een levend wezen is dat onze zorg behoeft.

Het symbolische bewustzijn, de wereld van de dromen, is een bemiddelende en verbindende wereld tussen het Goddelijke en ons. Daarom is aandacht voor onze dromen, maar ook voor andere vormen van verbeelding zoals allerlei vormen van kunst en poëzie voor mij iets kostbaars en noodzakelijks. Hoe meer je je daarmee verbindt hoe meer je het zingen van je ziel kunt horen.

In het werken met dromen maak ik gebruik van wat ‘Embodied Imagination’ wordt genoemd.

Bij deze manier van werken, kijk je niet zozeer vanuit je waakbewustzijn naar de droom, maar betreed je opnieuw het droombewustzijn en treed je de beelden vanuit de droom tegemoet. Vanuit dit perspectief ervaar je de droombeelden als een levende, bezielde omgeving.

Die droomomgeving heeft voor een dromer aanvankelijk een nog onbekende bewustzijnsinhoud. Met Embodied Imagination kun je je die bewust gaan worden door zintuiglijke gewaarwordingen die je lijfelijk kunt ervaren. Omdat je deze lichamelijk ervaart, kan er integratie van die eerst nog onbekende droominhoud plaatsvinden en wordt veelal op een diep niveau heling ervaren.

Embodied Imagination TM is door Robert Bosnak ontwikkeld en wordt wereldwijd toegepast. Embodied Imagination TM is zowel gebaseerd op de neurowetenschap, als op het fenomenologische werk van Carl G. Jung, James Hillman en Henri Corbin.

Meer informatie over het werk van Robert Bosnak vind je onder meer op www.cyberdreamwork.com. Of, over zijn huidige werk, www.santabarbarahealingsanctuary.com.

Robert Bosnak is Jungiaans psycho-analyticus en is auteur van meerdere boeken over droomwerk waaronder Een kleine Droomcursus, Dromen met een Aids-patiënt, Sporen in de Wildernis van Dromen en Embodiment, Creative Imagination in Medicine, Art and Travel.

Ik ben sinds 21 april 2013 door The International Society for Embodied Imagination, onder leiding van Robert Bosnak, gecertificeerd als Embodiment Practitioner TM.

In het programma De Nachtzoen (Ikon) sprak Annemiek Schrijver met Anne C. Possel over dromen De Nachtzoen.