‘Gods Vogel’ (1999) © Juke Hudig

 

Het boek is in te kijken en te bestellen via Uitgeverij Nachtwind

Naar aanleiding van het verschijnen van
‘de Gebrokenen’ verscheen in Bewustzijn Magazine een interview met Anne C. Possel onder de titel ‘Opengebroken’

Voor meer informatie over Bewustzijn Magazine zie: bewustzijnonline

 

BOEK

‘de Gebrokenen, een mythische vertelling over de reis van de Ziel’

‘Het gebeurt eigenlijk altijd op die momenten dat je door het leven volkomen verrast wordt, of met ontzag vervuld raakt door dat wat met je verstand niet te begrijpen is. En je in dat onbewaakte ogenblik gebroken wordt, opengebroken wordt en jezelf terugvindt in een andere werkelijkheid dan zoals je die tot dan toe kende. Tot het ritme van het dagelijks leven het weer overneemt en je het weer vergeet. 

Bij de één gaat dat sneller dan bij de ander. Maar voor sommigen is het leven blijvend en ingrijpend veranderd. Zij zijn de gebrokenen. 

En zij zien meer dan de meeste mensen.’

De Gebrokenen is een mythische vertelling over de levensreis van drie kinderen. Op de adem van de wind komen ze vanuit de wereld ‘voor het begin’ naar onze tijdelijke wereld, maar moeten volkomen onverwacht ook weer terugkeren. Archetypische grootheden als Tijd en de Vormenbakker zijn hun wegbereiders. Op de grens van leven en dood ontmoeten zij een indrukwekkende vrouw; zij is thuis in beide werelden en heeft de macht de poort tussen beide te openen.

Het verhaal begint vóór het begin, in een tijdloos bestaan. Vanuit het perspectief van de kinderen wordt verteld hoe zij zich voorbereiden op hun geboorte en hun verblijf in deze tijdelijke wereld.

Zij ontmoeten Tijd en de Vormenbakker; twee archetypische grootheden die in het boek ook hun eigen verhaal hebben. Een heel bijzondere vrouw begeleidt hen bij hun overgang naar het leven op aarde. Haar identiteit wordt aan het eind van het boek onthuld.

En er zijn meer verrassende ontmoetingen en ontwikkelingen. Want waar komt bijvoorbeeld toch die wind vandaan die op onverwachte momenten aantrekt en je haren omhoog blaast…?

De Gebrokenen is een uitnodiging om je mee te laten nemen op ongebaande paden en zo een wereld te betreden die dichtbij het hart van de schepping ligt. Om het aan te durven jezelf ook voor een moment te laten breken. Om stilgezet te worden bij het mysterie dat ons bestaan steeds weer blijkt te zijn. Om ons hart te openen voor dat soms zo onbegrijpelijke levensverhaal dat wij met elkaar schrijven, dat uniek is voor ieder mens afzonderlijk én dat een gezamenlijk verhaal vertelt. En ons te verwonderen hoe in dit tijdelijke verblijf van ons op aarde, er ook steeds weer momenten zijn waarin er iets doorbreekt dat ons leven in een ongekend licht zet. Een licht dat het grotere geheel laat zien waar wij op wonderbaarlijke wijze deel van uitmaken.

De Gebrokenen is zowel een ernstige als lichtvoetige, metafysische en concrete vertelling. Maar zij is bovenal een tedere ode aan de kracht van de breekbaarheid en kwetsbaarheid van het leven. En wil getuigen van de ruimte die zich zelfs dan – of juist – kan openen, wanneer ons hart eenmaal diep gebroken is. Waarin het licht onverwacht doorbreekt en ons, als een vuurtoren in het donker, als een baken, even een veel grotere ruimte laat zien die ons vanaf dat moment anders doet kijken.

Dit boek woont in het rijk en de taal van verbeelding. Een taal die op poëtische wijze in beelden en symbolen, oeroude en archetypische elementen van het landschap van de ziel vertolkt. Net als in mythen en sprookjes, kan op die manier de beweging van de ziel in ons dagelijkse leven weer opgetild, herkend en hopelijk verstaan worden.

Recensie

Anne’s boek over de reis van deze drie doodgeboren of zo kort levende kinderen is een prachtig en ontroerend voorbeeld van het grote belang van de taal. De wijze waarop zij taal hanteert is een voorbeeld van kunst die de essentie raakt. De taal is zo beeldend en vertolkt zo exact de intenties van het verhaal, dat je in de verleiding komt een tijdje bij die prachtige beelden stil te staan om vervolgens naarstig de verhaallijn weer op te pakken.

Op andere momenten beleef je ademloos dat deze twee als het ware met elkaar versmelten in iets wat reikt aan magie.

Zowel de beschrijvingen van het verbale als het non-verbale zijn met elkaar verweven in een ritmisch evenwicht. Er ligt een grote troost in dit boekje verborgen, niet alleen in dat wat de schrijfster ons mee wil geven, maar ook in de bijzondere aandacht waarmee het geschreven is. Haar gedachten zijn gesponnen als draden op een weefgetouw, niet te los en niet te strak gespannen, voortkomend uit een mythisch raamwerk dat zich ontvouwt in stille koestering….van onze ziel.

Ik heb het bijna ademloos gelezen, het verhaal brengt je inderdaad voorbij de woorden… naar werelden waarvan wij misschien wel een vermoeden hebben.

Het is een fijnzinnige aanraking, die verbinding creert vanuit de innerlijke belevingswereld van Anne Possel met de schoonheid die in en om ons heen verborgen is.

Dank Anne, je hebt ons een juweel geschonken.

(eerder gepubliceerd op wijsheidsweb.nl)

Kathy Anita de Vries