A mountain keeps an echo deep inside itself. That's how I hold Your voice.

~ Rumi ~
Een berg
bewaart 
diep in zichzelf
een echo.
Dat is hoe ik
jouw stem
in mij draag.

~ Rumi ~

 

Zorg voor de Ziel

Ieder mens kent haar wel: die zachte stem van binnen die ons op onbewaakte momenten vraagt wakker te worden voor wat er innerlijk leeft. 

Het is de stem van je ziel, maar we kunnen haar vaak niet goed verstaan.

Het is mijn wens en werk de ziel als gids en als bedding in mensen te laten spreken.

Zorg voor de ziel is dan ook de leidraad voor de manier waarop ik mensen begeleid op hun levensweg. En omdat die zachte stem van je ziel beter hoorbaar wordt naarmate je zelf stiller wordt, en in je dromen duidelijk is te verstaan, vormen meditatie en dromen het hart van dit werk. 

Ook in mijn schrijven klinkt mijn liefde voor de ziel door, omdat zij voor mij de verbinding is tussen hemel en aarde, tussen het Goddelijke en een mens.

Op deze website vind je dan ook informatie over zowel mijn schrijven, als mijn werken met dromen en over de meditatie die ik begeleid.